( hit : 251 )  
낙성대역 이근형치과 오후 알바 모집
닉네임 : 이근형치과 작성일 : 2023-06-26 15:54:18
내   용 :
  근무 시간  
월 ~ 금  
14 : 00 ~ 18 : 00  
대체 공휴일, 공휴일 휴진  
야간 진료 없음  
 
  점심시간  
13 : 00 ~ 14 : 00  
 
  담당 업무  
진료 보조 및 소독,정리  
 
  급여  
최저 시급 9620원  
 
  복리 후생  
중식 제공  
여름 휴가,가을 휴가(11월)  
 
  위치  
이근형치과  
2호선 낙성대역 1번출구 2~3분거리  
02)888-7522
파   일 :